מוזיקה

ניתן להוריד תוכן שמע להתקן, כך שתוכל לשמוע מוזיקה כשהטלפון החכם שלך לא בקרבת מקום. היישום Garmin Connect™ והיישום Garmin Express™ מאפשר לך להוריד תוכן שמע מספק צד שלישי או מהמחשב שלך.

באפשרותך להשתמש בפקדי מוזיקה כדי לשלוט במוזיקה המושמעת בטלפון החכם שלך או כדי להשמיע מוזיקה השמורה בהתקן שלך. כדי להאזין לתוכן שמע השמור בהתקן שלך, עליך לחבר אוזניות עם טכנולוגיית Bluetooth®.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v5