התחברות לספק צד שלישי

לפני שתוכל להוריד מוזיקה או קובצי שמע אחרים לשעון התואם מספק צד שלישי נתמך, עליך להתחבר לספק באמצעות יישום Garmin Connect™.

  1. מהיישום Garmin Connect, בחר תפריט או תפריט.
  2. בחר התקני Garmin ובחר את ההתקן שלך.
  3. בחר מוזיקה.
  4. בחר אפשרות:
    • כדי להתחבר לספק שמותקן, בחר ספק ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

    • כדי להתחבר לספק חדש, בחר קבל יישומי מוזיקה, אתר ספק ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3