האזנה למוזיקה

 1. לחץ לחיצה ממושכת על DOWN מכל מסך שהוא כדי לפתוח את פקדי המוזיקה.
 2. חבר את האוזניות שלך עם טכנולוגיית Bluetooth® (חיבור אוזניות Bluetooth).
 3. החזק את MENU.
 4. בחר ספקי מוזיקה, ובחר אפשרות:
  • כדי להאזין למוזיקה שהורדת לשעון מהמחשב, בחר המוזיקה שלי (הורדת תוכן שמע אישי).

  • כדי לשלוט בהשמעת המוזיקה בטלפון החכם שלך, בחר שליטה מהטלפ'.

  • כדי להאזין למוזיקה מספק צד שלישי, בחר את שם הספק.

 5. בחר תפריט כדי לפתוח את פקדי ההאזנה למוזיקה.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3