פקדי האזנה למוזיקה

ניהול

בחר כדי לנהל תוכן מספקי צד שלישי מסוימים.

ספריית מוזיקה

בחר לעיין בקובצי השמע וברשימות ההשמעה עבור המקור שנבחר.

עוצמת קול

בחר כדי לכוונן את עוצמת הקול.

הפעלה

בחר כדי להשמיע ולהשהות את קובץ השמע הנוכחי.

הבא

בחר כדי לדלג לקובץ השמע הבא ברשימת ההשמעה.

לחץ לחיצה ארוכה כדי להריץ קדימה את קובץ השמע הנוכחי.

הקודם

בחר כדי להפעיל מחדש את קובץ השמע הנוכחי.

לחץ פעמיים כדי לדלג לקובץ השמע הקודם ברשימת ההשמעה.

לחץ לחיצה ארוכה כדי להריץ אחורה את קובץ השמע הנוכחי.

חזרה

בחר כדי לשנות את מצב החזרה.

בסדר אקראי

בחר כדי לשנות את מצב ההשמעה בסדר אקראי.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3