Aplikacija Garmin Express

Računalna aplikacija Garmin Express™ omogućuje vam preuzimanje i nadogradnju softvera i karata Garmin® uređaja te registriranje uređaja s pomoću računala i memorijske kartice. Preporučuje se za veća preuzimanja i nadogradnje kako bi prijenos podataka bio brži i za izbjegavanje mogućih naknada za podatkovni promet na nekim mobilnim uređajima.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7