Registrirajte uređaj s pomoću aplikacije Garmin Express

NAPOMENA: Upotrijebite mobilni uređaj i aplikaciju ActiveCaptain® za registraciju uređaja (Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain).

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

 1. Instalirajte aplikaciju Garmin Express™ na računalo (Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu).
 2. Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Memorijske kartice).
 3. Pričekajte nekoliko trenutaka.

  Ploter otvara web-mjesto za upravljanje karticom i stvara datoteku pod nazivom GarminDevice.xml u mapi Garmin® na memorijskoj kartici.

 4. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja.
 5. Otvorite aplikaciju Garmin Express na računalu.
 6. Umetnite memorijsku karticu u računalo.
 7. Po potrebi odaberite Početak.
 8. Dok aplikacija pretražuje uređaje, po potrebi odaberite opciju Prijava pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna zaslona.
 9. Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
 10. Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
 11. Odaberite Simbol plusDodaj.

  Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na memorijskoj kartici.

 12. Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.

  Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.

Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake kako biste registrirali nove uređaje s pomoću aplikacije Garmin Express.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7