Memorijske kartice

S ploterom možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske kartice za snimanje izrade karata Garmin Quickdraw™ Contours, snimanje sonara (s kompatibilnom sondom), prijenos podataka poput točaka i ruta na drugi kompatibilni ploter ili računalo te za korištenje aplikacije ActiveCaptain®.

Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Memorijska kartica od 8 GB isporučuje se s modelima GPSMAP® 7x3/9x3/12x3.

Model

Lokacija memorijske kartice

Vrsta memorijske kartice

GPSMAP 7x2/7x2 Plus

Prednja strana uređaja

microSD®

GPSMAP 9x2/9x2 Plus

Prednja strana uređaja

microSD

GPSMAP 12x2 Touch/A12/12x2 Plus

Prednja strana uređaja

SD®

GPSMAP 7x3/9x3/12x3

Stražnja strana uređaja

microSD

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7