Uvod

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.

Na web-stranici tvrtke Garmin® (support.garmin.com) možete pronaći najnovije informacije o svom proizvodu. Na stranicama za podršku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja, preuzeti softver i ažuriranja karata. Isto tako, ako imate bilo kakva pitanja, obratite se službi za podršku tvrtke Garmin putem navedenih informacija za kontakt.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7