Savjeti i prečaci

 • Pritisnite Gumb napajanja da biste uključili ploter.
 • Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem zaslonu nekoliko puta pritisnite Gumb napajanja ako je ta mogućnost dostupna. To može biti korisno kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
 • Odaberite Kuća s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
 • Odaberite Izbornik kako biste otvorili dodatne postavke za taj zaslon.
 • Odaberite Izbornik kako biste po završetku zatvorili izbornik.
 • Pritisnite Gumb napajanja kako biste otvorili dodatne opcije poput zaključavanja dodirnog zaslona.
 • Pritisnite Gumb napajanja i odaberite Napajanje > Isključi sustav ili držite Gumb napajanja dok se traka Isključi sustav ne napuni kako biste isključili ploter, ako je to moguće.
 • Pritisnite Gumb napajanja i odaberite Napajanje > Stanica u mirovanju kako biste ploter postavili u stanje mirovanja, ako je to moguće.
 • Na početnom zaslonu nekih modela prstom povucite prema gore ili dolje po gumbima kategorija duž desne strane zaslona kako biste vidjeli dodatne gumbe.

  Na nekim modelima neće biti vidljivi svi gumbi kategorija. Strelice na vrhu ili dnu gumba ukazuju da neki gumbi nisu vidljivi.

 • Na nekim gumbima izbornika odaberite gumb Legenda broj jedan kako biste omogućili tu opciju.

  Gumbi izbornika s legendom

  Zeleno svjetlo na opciji ukazuje da je opcija omogućena Legenda broj dva.

 • Kad su dostupne, odaberite strelicu Legenda broj tri kako biste otvorili izbornik.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7