Primanje signala GPS satelita

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

  1. Uključite uređaj.
  2. Pričekajte da uređaj pronađe satelite.

    Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

Kada uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona prikazuje se Simbol signala GPS satelita.

Ako uređaj izgubi satelitski signal, Simbol signala GPS satelita nestaje i na karti iznad ikone Simbol plovila prikazat će se bljeskajući upitnik.

Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi garmin.com/aboutGPS. Ako vam je potrebna pomoć za primanje satelitskih signala, pogledajte Uređaj ne prima GPS signal.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7