Nadogradnja karata s pomoću aplikacije Garmin Express

Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Memorijska kartica od 8 GB isporučuje se s modelima GPSMAP® 7x3/9x3/12x3.

Preuzimanje nadogradnje karte može potrajati do nekoliko sati.

Za nadogradnju karata trebate upotrijebiti praznu memorijsku karticu. Postupkom nadogradnje brišu se sadržaji na kartici i reformatira se kartica.

 1. Instalirajte aplikaciju Garmin Express™ na računalo (Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu).
 2. Otvorite aplikaciju Garmin Express na računalu.
 3. Odaberite plovilo i uređaj.
 4. Ako su dostupne nadogradnje karata, odaberite Nadogradnje karata > Nastavi.
 5. Pročitajte i prihvatite uvjete.
 6. Umetnite memorijsku karticu s kartom za ploter u računalo.
 7. Odaberite pogon za memorijsku karticu.
 8. Pročitajte upozorenje za reformatiranje i odaberite OK.
 9. Pričekajte da se nadogradnja karte kopira na memorijsku karticu.
  NAPOMENA: Kopiranje datoteke nadogradnje na karticu može potrajati između nekoliko minuta i nekoliko sati.
 10. Zatvorite aplikaciju Garmin Express.
 11. Izbacite memorijsku karticu iz računala.
 12. Uključite ploter.
 13. Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
  NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za nadogradnju, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti postupak pokretanja uređaja.
 14. Odaberite Nadogradnja softvera > Da.
 15. Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak nadogradnje.
 16. Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom mjestu i ponovo pokrenite ploter.
 17. Izvadite memorijsku karticu.
  NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, nadogradnja nije dovršena.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7