Nadogradnje softvera

Prilikom instalacije novog uređaja ili priključivanja dodatne opreme možda ćete morati nadograditi softver.

Možete upotrijebiti mobilnu aplikaciju ActiveCaptain® za nadogradnju softvera uređaja (Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain ).

Možete upotrijebiti i računalnu aplikaciju Garmin Express™ kako biste nadogradili softver plotera (Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu s pomoću aplikacije Garmin Express).

Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Memorijska kartica od 8 GB isporučuje se s modelima GPSMAP® 7x3/9x3/12x3.

Prije no što nadogradite softver, trebali biste provjeriti verziju softvera instaliranu na vašem uređaju (Prikaz informacija o softveru sustava). Zatim posjetite web-mjesto garmin.com/support/software/marine.html, odaberite Prikaz svih uređaja u kompletu, a zatim usporedite instaliranu verziju softvera s verzijom softvera navedenom za vaš proizvod.

Ako je verzija softvera instaliranog na uređaju starija od verzije navedene na web-mjestu, trebali biste nadograditi softver s pomoću mobilne aplikacije ActiveCaptain (Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain ) ili računalne aplikacije Garmin Express (Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu s pomoću aplikacije Garmin Express).

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7