Postavke instalacije Panoptix sonde

Na prikazu sonara Panoptix™ odaberite Izbornik > Postavke sonara > Instalacija.

Dubina montir.

Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj će se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu na kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u vodi bit će točniji.

Pomak pramca

Postavlja udaljenost između pramca i lokacije za montažu Panoptix sonde za prikaz ispred plovila. To vam omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije sonde.

To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.

Širina zrake

Postavlja širinu zrake Panoptix sonde za prikaz ispod plovila. Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i dalje. Šira zraka omogućuje vam pregled veće površine.

To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü, LiveVü Down i LiveVü Forward.

Koristi AHRS

Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.

Okreni

Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je montirana sonda za prikaz ispod plovila čiji su kabeli okrenuti prema lijevoj strani plovila.

To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara LiveVü Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.

Kalibracija kompasa

Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix sondi (Kalibracija kompasa).

To se odnosi na Panoptix sonde s ugrađenim kompasom poput PS21-TR sonde.

Orijentacija

Provjerava je li sonda montirana prema dolje ili prema naprijed. Postavka Automatski pomoću AHRS senzora određuje orijentaciju.

Ovo se odnosi na sonde PS22 i LiveScope™.

Fokus

Podešava prikaz sonara tako da kompenzira brzinu zvuka u vodi. Postavka Automatski brzinu zvuka izračunava na temelju temperature vode.

Ovo se odnosi na sonde LiveScope.

Vrati zadane vrijed. sonara

Vraća postavke sonara na tvornički zadane vrijednosti.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7