Postavljanje pomaka pramca

U slučaju Panoptix™ sondi za prikaz ispred plovila, možete unijeti pomak pramca kako biste kompenzirali očitanja udaljenosti ispred plovila za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije za montažu sonde.

Ta se funkcija odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.

  1. Izmjerite vodoravnu udaljenost Legenda broj jedan od sonde do pramca.

    Skica pomaka pramca s legendom
  2. Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara > Instalacija > Pomak pramca.
  3. Unesite izmjerenu udaljenost i odaberite Gotovo.

Na primjenjivom prikazu sonara prednji radni domet pomiče se za udaljenost koju ste unijeli.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7