Kalibracija kompasa

Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu. Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad ugrađenog kompasa.

NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno montirati na krmeno zrcalo ili osovinu vanbrodskog motora. Kompas možda neće raditi ako sondu montirate na motor.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba senzora smjera kao što je SteadyCast™ senzor smjera. Senzor smjera prikazuje smjer u kojem sonda pokazuje u odnosu na plovilo.
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s ugrađenim kompasom kao što je PS21-TR sonda.

Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.

  1. Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara > Instalacija.
  2. Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS senzor.
  3. Odaberite Kalibracija kompasa.
  4. Slijedite upute na zaslonu.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7