Een route maken op basis van een spoor

U kunt een route maken op basis van een spoor. Dit kan van pas komen als u routeopties op het spoor wilt toepassen of het spoor wilt gebruiken op toestellen die geen sporen ondersteunen.

  1. Selecteer indien nodig een kaartproduct.
  2. Wijzig zo nodig het activiteitenprofiel.
  3. Selecteer een spoor.
  4. Selecteer Bestand > Nieuw > Directe route op basis van geselecteerd spoor.
  5. Voer het maximale aantal punten in om aan de route toe te voegen (optioneel).
  6. Selecteer OK.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-85180353-4CB9-4530-857B-7708A71D12AB v5