Een te vermijden gebied verwijderen

U kunt een te vermijden gebied dat u aan een activiteitenprofiel hebt toegevoegd, verwijderen.

  1. Selecteer Te vermijden gebied op de werkbalk.

    Als Te vermijden gebied niet zichtbaar is op de werkbalk, selecteert u Beeld > Werkbalken > Te vermijden gebieden.

  2. Selecteer een activiteitenprofiel.
  3. Selecteer het te vermijden gebied dat moet worden verwijderd.
  4. Selecteer Verwijderen.
  5. Selecteer Sluiten.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-85180353-4CB9-4530-857B-7708A71D12AB v5