Een te vermijden gebied toevoegen

Als u een route maakt op basis van een activiteitenprofiel, kunt u op de kaart een specifiek gebied aangeven dat moet worden vermeden.

 1. Selecteer Te vermijden gebied op de werkbalk.

  Als Te vermijden gebied niet zichtbaar is op de werkbalk, selecteert u Beeld > Werkbalken > Te vermijden gebieden.

 2. Selecteer een activiteitenprofiel.
 3. Selecteer een optie:
  • Als u de kaart naar een andere gebied wilt verplaatsen, selecteert u Schuif en sleept u de kaart.

  • Als u het zoomniveau van de kaart wilt wijzigen, selecteert u Zoomen en vervolgens de kaart.

 4. Selecteer Maken.
 5. Sleep om een kader rond het te vermijden gebied te plaatsen.

  Het te vermijden gebied wordt op de kaart weergegeven als een rood vak en in het venster Te vermijden gebieden wordt een naam voor het gebied weergegeven.

 6. Selecteer Sluiten.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-85180353-4CB9-4530-857B-7708A71D12AB v5