Een route maken met via-punten

U kunt een route maken op basis van opgeslagen via-punten.

  1. Selecteer indien nodig een kaartproduct.
  2. Wijzig zo nodig het activiteitenprofiel.
  3. Selecteer meerdere via-punten om in de route te gebruiken (Meerdere items selecteren).
  4. Selecteer Bestand > Nieuw > Route met geselecteerde waypoints.

    De route wordt als een gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-85180353-4CB9-4530-857B-7708A71D12AB v5