הגדרת השעון

כדי לנצל בצורה מלאה את התכונות של Forerunner®, השלם את הפעולות הבאות.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2