שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך

כדי להשתמש בתכונות החיבור של התקן Forerunner®, יש לשייך אותו ישירות דרך היישום Garmin Connect™ ולא מהגדרות Bluetooth® בטלפון החכם.

 1. מחנות היישומים בטלפון החכם שלך, התקן ופתח את היישום Garmin Connect.
 2. קרב את הטלפון החכם למרחק של עד 10 מ' (33 רגל) מההתקן.
 3. בחר LIGHT כדי להפעיל את ההתקן.

  בפעם הראשונה שבה ההתקן מופעל, הוא נמצא במצב שיוך.

  עצה: באפשרותך ללחוץ לחיצה ממושכת על UP, ולבחור טלפון > שייך את הטלפון כדי להזין באופן ידני מצב שיוך.
 4. בחר באפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון Garmin Connect‎‏:
  • אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משייך התקן באמצעות היישום ‎Garmin Connect, בצע את ההוראות שעל המסך.

  • אם כבר שייכת התקן אחר באמצעות היישום Garmin Connect מתוך התפריט סמל 'תפריט' או סמל 'תפריט' בחר התקני Garmin > הוסף התקן, ובצע את ההוראות שעל המסך.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v3