התחברות לרשת Wi‑Fi

עליך לחבר את ההתקן שלך ליישום Garmin Connect™ בטלפון החכם שלך או ליישום Garmin Express™ לפני שתוכל להתחבר לרשת Wi‑Fi®.

  1. לחץ לחיצה ארוכה על סמל 'תפריט'.
  2. בחר סמל 'תפריט' > Wi-Fi > הרשתות שלי > הוסף רשת.

    ההתקן מציג רשימה של רשתות Wi‑Fi קרובות.

  3. בחר רשת.
  4. במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת.

ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. ההתקן מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2