Instructies voor snelheidsensor en cadanssensor

WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-ED2E448F-AEE6-45A4-ACDF-0BF32AB26783 v5