De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor vervangen

De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij bijna leeg is.

 1. De batterijdeksel Toelichting nummer één is rond en bevindt zich op de achterkant van de sensor.

  Battery replacement with callouts
 2. Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los genoeg zit om te verwijderen.
 3. Verwijder de deksel en de batterij Toelichting nummer twee.
  TIP: U kunt een stuk tape Toelichting nummer drie of een magneet gebruiken om de batterij uit de deksel te verwijderen.
  Battery with a callout
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.
 6. Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief en klaar om gegevens te verzenden.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-ED2E448F-AEE6-45A4-ACDF-0BF32AB26783 v5