Door de gebruiker vervangbare batterijen

WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

WAARSCHUWING

Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke toxicologiecentrum.

WAARSCHUWING

Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten. Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

LET OP

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-ED2E448F-AEE6-45A4-ACDF-0BF32AB26783 v5