Träna med löpdynamik

Innan du kan visa löpdynamik måste du sätta på dig tillbehöret HRM‍-‍Run och para ihop det med din enhet (Para ihop ANT‍+ givare). Om din quatix 3 levererades tillsammans med tillbehöret är enheterna redan ihopparade och quatix 3 är konfigurerad att visa löpdynamik.

 1. Välj ett alternativ:
  • Om tillbehöret HRM‍-‍Run och quatix 3 enheten redan är ihopparade går du vidare till steg 8.

  • Om tillbehöret HRM‍-‍Run och quatix 3 enheten inte redan är ihopparade slutför du alla steg i den här proceduren.

 2. Håll ned UP.
 3. Välj Inställningar > Appar.
 4. Välj en aktivitet.
 5. Välj Datasidor.
 6. Välj en datasida för löpdynamik.
  Obs!: Löpdynamiksidorna är inte tillgängliga för alla aktiviteter.
 7. Välj Status > Aktiverad.
 8. Gå ut och spring (Ut och springa).
 9. Välj UP eller DOWN för att öppna en löpdynamiksida och visa information.