Löpdynamik

Du kan använda din kompatibla quatix 3 enhet ihopparad med tillbehöret quatix 3 för att ge återkoppling i realtid om din löpningsform. Om din quatix 3 enhet levererades med tillbehöret quatix 3 är enheterna redan ihopparade.

Tillbehöret quatix 3 har en accelerometer i modulen som mäter bålens rörelser för att beräkna sex typer av löpningsdata.

Kadens

Kadensen är antalet steg per minut. Den visar det totala antalet steg (höger och vänster sammanlagt).

Vertikal svängningsrörelse

Vertikal svängningsrörelse är studsen i din löpningsrörelse. Den visar överkroppens vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.

Markkontakttid
Markkontakttid är den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer. Det mäts i millisekunder.
Obs!: Markkontakttid är inte tillgängligt när du går.
Balans för markkontakttid

Balans för markkontakttid visar din vänstra/högra balans för markkontakttid när den är igång. En procentsats visas. Till exempel 53,2 med en pil som pekar åt vänster eller höger.

Steglängd

Steglängden är längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa. Den mäts i meter.

Kvot vertikal rörelse/steglängd

Kvot vertikal rörelse/steglängd är förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. En procentsats visas. Ett lägre tal anger vanligtvis en bättre löpstil.