Färgmätare och löpdynamikdata

Löpdynamikskärmarna visar en färgmätare för den primära måttenheten. Du kan visa kadens, vertikal rörelse, markkontakttid, balans för markkontakttid eller kvot vertikal rörelse/steglängd som primär måttenhet. Färgmätaren visar dina löpdynamikdata i förhållande till andra löpares. Färgzonerna baseras på percentiler.

Garmin har undersökt många löpare på alla olika nivåer. Värdena i de röda eller orange zonerna är typiska för mindre erfarna eller långsammare löpare. Värdena i den gröna, blå eller lila zonerna är typiska för mer erfarna eller snabbare löpare. Mer erfarna löpare har en benägenhet att uppvisa kortare markkontakttider, lägre vertikal rörelse, lägre kvot vertikal rörelse/steglängd och högre kadens än mindre erfarna löpare. Men längre löpare har vanligtvis något långsammare kadenser, längre steg och något högre vertikal rörelse. Kvot vertikal rörelse/steglängd är din vertikala rörelse dividerat med steglängd. Den är inte korrelerad med höjd.

Obs!: Färgmätaren för balans för markkontakttid ser annorlunda ut (Balans för markkontakttid – data).

Gå till www.garmin.com för mer information om löpdynamik. Om du vill ha fler teorier och tolkningar av löpdynamikdata du kan söka i ansedda tryckta publikationer och på webbplatser om löpning.

Färgzon

Percentil i zon

Kadensintervall

Intervall för vertikal svängningsrörelse

Kvot vertikal rörelse/steglängd

Intervall för markkontakttid

Lila

>95

>183 spm

<6,4 cm

<6,1 %

<218 ms

Blå

70–95

174–183 spm

6,4–8,1 cm

6,1–7,4 %

218–248 ms

Grön

30–69

164–173 spm

8,2–9,7 cm

7,5–8,6 %

249–277 ms

Orange

5–29

153–163 spm

9,8–11,5 cm

8,7–10,1 %

278–308 ms

Röd

<5

<153 spm

>11,5 cm

>10,1 %

>308 ms