Kompassinställningar

Håll ned UP och välj Inställningar > Sensorer > Kompass.

Kalibrera

Med den här funktionen kan du kalibrera kompassensorn manuellt (Kalibrera kompassen).

Display

Ställer in kompassens riktningsvisning på tecken, grader eller milliradianer.

Norreferens

Ställer in kompassens nordliga referens (Ställa in den nordliga referensen).

Läge

Ställer in kompassen på att använda endast elektroniska sensordata (), en kombination av GPS och elektroniska sensordata vid rörelse (Auto) eller endast GPS-data (Av).