Ställa in den nordliga referensen

Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Sensorer > Kompass > Norreferens.
 3. Välj ett alternativ:
  • Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens väljer du Faktisk.

  • Om du vill ställa in magnetisk variation för din position automatiskt väljer du Magnetisk.

  • Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som riktningsreferens väljer du Rutnät.

  • Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet manuellt väljer du User, anger den magnetiska variationen och väljer Klar.