Kalibrera kompassen

OBS!! Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Sensorer > Kompass > Kalibrera > Start.
  3. Följ instruktionerna på skärmen.