Aktivera aviseringar för Bluetooth

Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop quatix 3 enheten med en kompatibel mobil enhet (Para ihop din smartphone med enheten).

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Bluetooth > Smartaviseringar > Status > .
  3. Välj Under aktivitet.
  4. Välj en aviseringsinställning.
  5. Välj en ljudinställning.
  6. Välj Klockläge.
  7. Välj en aviseringsinställning.
  8. Välj en ljudinställning.
  9. Välj Tidsgräns.
  10. Välj hur länge varningen för en ny avisering visas på skärmen.