Stänga av Bluetooth teknik

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Bluetooth > Status > Av för att stänga av trådlös Bluetooth teknik på quatix 3 enheten.

    Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du stänger av Bluetooth trådlös teknik på den mobila enheten.