Slå på återhämtningsrådgivaren

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner).

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Min statistik > Återhämtningsrådgivare > Status > .
  3. Gå ut och spring.

    Efter 6 till 20 minuter visas ditt prestationsförhållande (Visa ditt prestationsförhållande).

  4. Efter löpningen väljer du Spara.

    Återhämtningstiden visas. Den längsta tiden är 4 dagar.