Starta en triathlon- eller multisportaktivitet

Ladda enheten innan du startar en aktivitet (Ladda enheten). Innan du kan använda en ANT‍+ sensor måste du para ihop sensorn med din enhet (Para ihop ANT‍+ givare).

 1. Para ihop ANT‍+ sensorerna, t.ex. fotenhet eller pulsmätare (valfritt).
 2. På klockan väljer du START.
 3. Välj Triathlon eller en anpassad multisportaktivitet.
 4. Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
 5. Tryck på START för att starta tiduret.

  Historiken registreras bara när tiduret är igång.

 6. Starta din första aktivitet.
 7. Välj LAP för att övergå till nästa aktivitet.

  Om övergångar slås på spelas övergångstiden in separat från aktivitetstiderna.

 8. Om det behövs väljer du LAP för att starta nästa aktivitet.
 9. Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).
 10. När du genomfört din aktivitet väljer du STOP > Spara.