Uporaba opozorila za gibanje

Preden lahko uporabljate opozorilo o gibanju, morate vklopiti sledenje dejavnostim in opozorilo o gibanju (Vklop sledenja dejavnostim).

Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se morate gibati. Po eni uri nedejavnosti se prikažeta napis Premaknite se! in rdeča vrstica. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema).

Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev opozorila za gibanje.