Vklop sledenja dejavnostim

Funkcija sledenja dejavnostim beleži dnevno število korakov, prepotovano razdaljo, minute intenzivnosti, nadstropja, v katera se povzpnete, porabljene kalorije in statistiko spanja za vsak dan beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo in kalorije dejavnosti.

Sledenje dejavnostim lahko omogočite med prvo nastavitvijo naprave ali kadar koli pozneje.

OPOMBA: Vklop sledenja dejavnostim lahko skrajša trajanje baterije med dvema polnjenjema.
  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Sledenje dejavnostim > Stanje > Vklopljeno.

    Število korakov se ne prikaže, dokler naprava ne pridobi satelitskih signalov in samodejno nastavi časa. Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran pogled na nebo.

Število korakov, ki ste jih naredili ta dan, je prikazano v pripomočku za sledenje dejavnostim. Število korakov se redno posodablja.

Copyright © Garmin. Vse pravice pridržane.GUID-4CF57DDE-886C-403D-A153-92D7D9AAF92F v2