Wyświetlanie natężenia wysiłku

Zanim będzie możliwe wyświetlenie natężenia wysiłku, należy założyć czujnik tętna, sparować go z urządzeniem (Parowanie czujników ANT‍+) oraz znaleźć aplikację natężenia wysiłku na liście aplikacji (Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności).

PORADA: Firma Garmin zaleca wykonywanie pomiarów natężenia wysiłku o tej samej porze i w takich samych warunkach każdego dnia.
  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz Natężenie wysiłku.
  3. Wybierz START.
  4. Stój nieruchomo i odpoczywaj przez 3 min.