Ustawienia kompasu

Przytrzymaj UP i wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas.

Kalibruj

Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika kompasu (Kalibracja kompasu).

Wyświetlacz

Umożliwia ustawienie kierunku wyświetlanego w kompasie w literach, stopniach lub miliradianach.

Odnies. półn.

Umożliwia ustawienie odniesienia północnego kompasu (Ustawianie odniesienia północnego).

Tryb

Pozwala tak ustawić kompas, aby podczas ruchu używał tylko danych z elektronicznego czujnika (Włączony), sygnału GPS i danych z elektronicznego czujnika (Auto) lub tylko danych GPS (Wyłączony).