Ustawianie odniesienia północnego

Można ustawić odniesienie dla kierunku używane do obliczania danych kierunku.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas > Odnies. półn..
 3. Wybierz opcję:
  • Aby ustawić północ geograficzną jako odniesienia dla kierunku, wybierz Rzeczywisty.

  • Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla pozycji, wybierz Magnetyczny.

  • Aby ustawić północ topograficzną (000°) jako odniesienie dla kierunku, wybierz Siatka.

  • Aby ręcznie ustawić wartość deklinacji magnetycznej, wybierz User, wpisz wartość deklinacji magnetycznej i wybierz Gotowe.