Kalibracja kompasu

NOTYFIKACJA! Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu. Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np. pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.

Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas > Kalibruj > Start.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.