Korzystanie z historii

Historia zawiera poprzednie aktywności, które zapisano w urządzeniu.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
 3. Wybierz aktywność.
 4. Wybierz opcję:
  • Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności, wybierz Szczegóły.

  • Aby wybrać okrążenie i wyświetlić dodatkowe informacje o każdym okrążeniu, wybierz Okrążenia.

  • Aby wybrać interwał i wyświetlić dodatkowe informacje o każdym interwale, wybierz Interwały.

  • Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.

  • By nawigować wstecz wzdłuż przebytej w ramach aktywności trasy, wybierz TracBack (Nawigacja do punktu startowego).

  • Aby usunąć wybraną aktywność, wybierz Usuń.

  • Aby nawigować wzdłuż przebytej w ramach aktywności trasy, wybierz Idź.