Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna

Zanim będzie możliwe wyświetlenie danych stref tętna, należy sparować urządzenie ze zgodnym czujnikiem tętna, a następnie wykonać i zapisać aktywność.

Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie intensywności treningu.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
  3. Wybierz aktywność.
  4. Wybierz Czas w strefie.