Nawigacja do punktu startowego

Można nawigować z powrotem do punktu startowego śladu lub aktywności wzdłuż przebytej trasy. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku aktywności, które korzystają z modułu GPS.

Podczas aktywności wybierz kolejno STOP > TracBack.

Aktualna pozycja glyph icon oraz ślad, którym ma odbywać się podróż glyph icon, zostaną wyświetlone na mapie.