Låse tastene

Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

  1. Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås enheten for å låse tastene.
  2. Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås opp enhet for å låse opp tastene.