Tasterglyph icon

LIGHT

Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.

Hold nede for å slå enheten av og på.

glyph icon

START

STOP

MOB

Velg for å starte eller stoppe en aktivitet eller en app.

Velg for å velge at alternativ på en meny.

Hold nede for å markere gjeldende posisjon som et veipunkt og aktivere navigasjon.

glyph icon

BACK

LAP

Velg for å gå tilbake til den forrige siden.

Velg for å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av en aktivitet.

glyph icon

DOWN

Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger.

Hold inne for å vise klokken.

glyph icon

UP

Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger.

Velg for å avvise en kort melding eller et kort varsel.

Hold inne for å vise hovedmenyen.