Trening s dinamikom trčanja

Kako biste vidjeli dinamiku trčanja, morate staviti dodatak HRM‍-‍Run i upariti ga s uređajem (Uparivanje ANT‍+ senzora). Ako je vaš quatix 3 isporučen s dodatnom opremom, uređaji su upareni i quatix 3 postavljen je tako da prikazuje dinamiku trčanja.

 1. Odaberite opciju:
  • Ako su vaša HRM‍-‍Run dodatna oprema i quatix 3 uređaj već upareni, idite na korak 8.

  • Ako vaša HRM‍-‍Run dodatna oprema i quatix 3 uređaj nisu upareni, izvršite sve korake ovog postupka.

 2. Držite UP.
 3. Odaberite Postavke > Aplikacije.
 4. Odaberite aktivnost.
 5. Odaberite Zasloni s podacima.
 6. Odaberite zaslon s podacima o dinamici trčanja.
  NAPOMENA: Zasloni dinamike trčanja nisu dostupni za sve aktivnosti.
 7. Odaberite Status > Omogućeno.
 8. Krenite na trčanje (Trčanje).
 9. Odaberite UP ili DOWN za otvaranje zaslona dinamike trčanja kako biste vidjeli svoju metriku.