Juoksun dynamiikka

Voit käyttää yhteensopivaa quatix 3 laitetta, joka on pariliitetty quatix 3 lisävarusteeseen, kun haluat reaaliaikaista palautetta juoksutavastasi. Jos quatix 3 laitteen mukana toimitettiin quatix 3 lisävaruste, laitteet on jo pariliitetty.

quatix 3 lisävarusteen moduulissa on kiihtyvyysmittari, joka mittaa ylävartalon liikkeitä ja laskee sen perusteella kuudenlaisia juoksun metriikoita.

Askeltiheys

Askeltiheys tarkoittaa askelten määrää minuutissa. Se näyttää askelten kokonaismäärää (oikea ja vasen yhteenlaskettuna).

Pystysuuntainen liikehdintä

Pystysuuntainen liikehdintä tarkoittaa juoksun joustavuutta. Se näyttää ylävartalon pystysuuntaisen liikkeen kullakin askeleella senttimetreinä.

Maakosketuksen kesto
Maakosketuksen kesto tarkoittaa aikaa, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen kohdalla. Se mitataan millisekunteina.
HUOMAUTUS: Maakosketuksen kesto ei ole käytettävissä kävelyn aikana.
Maakosketuksen keston tasapaino

Maakosketuksen keston tasapaino näyttää juoksun aikaisen maakosketuksen keston vasemman ja oikean jalan tasapainon. Se mitataan prosentteina. Arvo voi olla esimerkiksi 53,2, ja sen vierellä on nuoli vasemmalle tai oikealle.

Askeleen pituus

Askeleen pituus on kahden maakosketuksen väli. Se mitataan metreinä.

Pystysuhde

Pystysuhde on pystysuuntaisen liikehdinnän suhde askeleen pituuteen. Se mitataan prosentteina. Juoksutapa on tavallisesti sitä parempi, mitä pienempi luku on.