Värimittarit ja juoksun dynamiikkatiedot

Juoksun dynamiikkanäytöissä näkyy ensisijaisen dynamiikkatiedon värimittari. Ensisijaisena tietona voi näyttää askeltiheyden, pystysuuntaisen liikehdinnän, maakosketuksen keston, maakosketuksen keston tasapainon tai pystysuhteen. Värimittarista näet, miten juoksun dynamiikkatietosi vertautuvat muiden juoksijoiden tietoihin. Värialueet perustuvat prosenttipisteisiin.

Garmin on tutkinut monia kaikentasoisia juoksijoita. Punaisen ja oranssin alueen arvot ovat tavallisia kokemattomille ja hitaille juoksijoille. Vihreän, sinisen ja violetin alueen arvot ovat tavallisia kokeneille ja nopeille juoksijoille. Kokeneiden juoksijoiden maakosketuksen kesto on tavallisesti lyhyempi, pystysuuntainen liikehdintä vähäisempää, pystysuhde pienempi ja askeltiheys suurempi kuin kokemattomammilla juoksijoilla. Pitkien juoksijoiden askeltiheys on kuitenkin tavallisesti hieman pienempi, askeleet ovat pitempiä ja pystysuuntaista liikehdintää on hieman enemmän kuin kokeneisuus edellyttäisi. Pystysuhde on pystysuuntainen liikehdintä jaettuna askeleen pituudella. Se ei korreloi juoksijan pituuden kanssa.

HUOMAUTUS: Maakosketuksen keston tasapainon värimittari on erilainen (Maakosketuksen keston tasapainotiedot).

Lisätietoja juoksun dynamiikasta on osoitteessa www.garmin.com. Voit etsiä lisätietoja juoksun dynamiikkatietoihin liittyvistä teorioista ja tulkinnoista tunnetuista juoksujulkaisuista ja -sivustoista.

Värialue

Prosenttipiste alueella

Askeltiheyden alue

Pystysuuntaisen liikehdinnän alue

Pystysuhde

Maakosketuksen keston alue

Violetti

>95

>183 askelta/min

<6,4 cm

<6,1 %

<218 ms

Sininen

70–95

174–183 askelta/min

6,4–8,1 cm

6,1–7,4 %

218–248 ms

Vihreä

30–69

164–173 askelta/min

8,2–9,7 cm

7,5–8,6 %

249–277 ms

Oranssi

5–29

153–163 askelta/min

9,8–11,5 cm

8,7–10,1 %

278–308 ms

Punainen

<5

<153 askelta/min

>11,5 cm

>10,1 %

>308 ms