Sådan får du vist din stress-score

Før du kan få vist din stress-score, skal du tage en pulsmåler på, parre den med enheden (Parring af ANT‍+ sensorer), og få vist stress-score-app'en på apps-listen (Indstillinger aktivitets-apps).

TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score på ca. samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag.
  1. Fra uret vælges START.
  2. Vælg Stress-score.
  3. Vælg START.
  4. Stå stille og slap af i 3 minutter.